Panner

MENIU

Politica de confidentialitate

Accesul pe website-ul panner.ro se supune termenilor din prezenta politică de confidențialitate. În cuprinsul acesteia explicăm ce date cu caracter personal prelucrăm, de ce le prelucrăm și în ce scop. De asemenea, ne exprimăm angajamentul ferm de a proteja informațiile personale ale utilizatorilor acestui website, precum și de a le stoca respectiv prelucra în condiții de siguranță. Prezenta politică de confidențialitate poate fi schimbată în orice moment, actualizările și modificările fiind valabile imediat după afișarea pe website.

Noțiunile de date cu caracter personal și prelucrare de date
Vom folosi noțiunea de ”date cu caracter personal” pentru a ne referi la orice informație privind o persoană fizică identificată sau identificabilă, iar prin conceptul de ”prelucrare de date personale” ne vom referi la orice operațiune de colectare, înregistrare, organizare, stocare, modificare, consultare, utilizare, transmitere, combinare, blocare, restricționare, ștergere, distrugere, arhivare a datelor cu caracter personal etc.

Colectarea datelor cu caracter personal
Pentru oferirea serviciilor prin intermediul panner.ro folosim date de identificare, date de contact, date privind perioada de cazare și numărul de clienți. Informațiile personale sunt colectate de la utilizatorii platformei sau de la persoanele care folosesc datele noastre de contact pentru a solicita servicii sau informații.

Sursa datelor cu caracter personal
Prelucrăm datele cu caracter personal furnizate de utilizatori în mod direct precum și datele generate pe baza acestora. Putem colecta date cu caracter personal în momentul în care utilizați website-ul precum și în contextul prestării serviciilor puse la dispoziție prin intermediul website-ului.

Scopurile prelucrării
Prelucrăm informațiile personale în scopuri determinate și legitime în vederea oferirii serviciilor prin intermediul platformei, procesării comenzii și administrării platformei panner.ro pentru a răspunde la întrebări și solicitări, transmite înștiințări și noutăți, pentru a ne conforma obligațiilor contractuale sau legale, pentru constatarea sau revendicarea unui drept în instanță precum și pentru alte scopuri asociate. De asemenea, uneori reținem prin intermediul fișierelor cookie acțiunile și preferințele utilizatorilor pentru îmbunătățirea experienței acestora de navigare și sporirea funcționalității platformei.

Temeiurile legale care justifică prelucrarea
Prelucrarea datelor personale este necesară pentru îndeplinirea scopurilor menționate mai sus și se realizează pe realizează pe baza consimțământului, a unui temei contractual, legal sau a interesului nostru legitim de promovare a serviciilor. De exemplu, prelucrarea datelor personale va avea un temei contractual în situația în care utilizatorii website-ului rezervă spații de cazare sau un temei legal atunci când folosim datele pentru a ne îndeplini obligațiile legale specifice oferirii de servicii de cazare. Prelucrarea datelor specifice fișierelor cookie poate avea loc inclusiv în temeiul consimțământului utilizatorilor website-ului atunci când utilizatorul dorește să primească înștiințări și notificări prin abonarea la newsletter sau când se prelucrează date prin intermediul fișierelor cookie. Totodată, urmărim interese legitime precum promovarea eficientă a serviciilor prin plasarea unor fișiere cookie pe terminalul utilizatorului în scopurile menționate anterior.

Obligativitatea comunicării datelor
Comunicarea datelor nu este obligatorie dacă prelucrarea informațiilor personale se realizează doar în temeiul acordului utilizatorilor platformei. Cu toate acestea, prelucrarea devine obligatorie atunci când este necesar să ne conformăm unor obligații contractuale sau legale sau justificată când trebuie să ne apărăm interesele legitime.

Destinatarii datelor cu caracter personal
Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, putem dezvălui anumite categorii de date cu caracter personal către următoarele categorii de destinatari: autorități publice, organe judiciare, consultanți externi care ne acordă consultanță sau ne asistă în exercitarea și apărarea drepturilor în instanță respectiv să permitem accesul la date unor persoane împuternicite, astfel cum se întâmplă cu furnizorii de servicii IT, ale căror servicii le-am contractat, asigurându-ne însă întotdeauna că instituim garanții adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal.

Perioada de stocare a datelor
Datele personale vor fi prelucrate prin intermediul platformei panner.ro și ulterior păstrate pentru o perioadă determinată în conformitate cu prevederile legale sau interesul nostru legitim. Acestea vor fi prelucrate pe durata prestării serviciilor și ulterior păstrate pentru perioada impusă regulamente sau norme aplicabile privind obligațiile de păstrare a documentelor sau privind obligațiile de a răspunde solicitărilor autorităților publice.

Măsuri de securitate
Acordăm o importanță sporită prelucrării datelor cu caracter personal și ne angajăm să asigurăm siguranța acestora pe parcursul activităților de prelucrare. În acest sens, implementăm măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru garantarea unui nivel de securitate corespunzător riscurilor asociate tipurilor de date prelucrate și operațiunilor de prelucrare.